IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verwachte effecten doorspoelmaatregel Volkerak-Zoommeer op de Westerschelde
Stikvoort, E. (Ed.) (2002). Verwachte effecten doorspoelmaatregel Volkerak-Zoommeer op de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/2002.805x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 16 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Drainage water; Water quality; Cyanobacteria [WoRMS]; ANE, Netherlands, Volkerak-Zoommeer L. [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Stikvoort, E., editor

Abstract
    Het Volkerak-Zoommeer kampt de laatste jaren elke zomer met overlast door blauwwieren. Directie Zeeland, als verantwoordelijke, wil met doorspoeling in de voorzomer van 2002 de blauwwieren (tijdelijk) terugdringen. In voorbereiding op de vergunningsaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet heeft zij het RIKZ opdracht gegeven een inschatting te geven van de verwachte effecten van de maatregel op de Westerschelde. Dit werkdocument formuleert een advies op basis van de verwachte effecten op dit estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author