IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

GIS-case MER Baggerspeciestort Westerschelde. Presentaties en analyses gemaakt met behulp van een Geografisch Informatie Systeem ten behoeve van de milieueffectrapportage "Baggerspeciestort Westerschelde"
Krijger, G.M.; Willemse, B.S.; de Haan, H.T. (1997). GIS-case MER Baggerspeciestort Westerschelde. Presentaties en analyses gemaakt met behulp van een Geografisch Informatie Systeem ten behoeve van de milieueffectrapportage "Baggerspeciestort Westerschelde". Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 28 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Krijger, G.M.
  • Willemse, B.S.
  • de Haan, H.T.

Abstract
    Ten behoeve van de Milieu Effect Rapportage (MER) Baggerspeciestort Westerschelde heeft de werkgroep GISMER een aantal GIS-analyses uitgevoerd en GIS-presentaties gemaakt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors