IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Emissies Westerschelde: periode 1989-1992
Bunders, C. (1994). Emissies Westerschelde: periode 1989-1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 32 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Bunders, C.

Abstract
    De totale belasting van de Westerschelde kan worden onderverdeeld in industriele, communale en diffuse belastingsbronnen. Door meet- en rapportageverplichtingen van de industriele en communale bronnen is er inzicht gekomen in de belasting van de Westerschelde. In dit rapport is aandacht besteed aan de volgende belastingsbronnen op de Westerschelde: de Schelde, de industrie, Het Volkerak-Zoommeer, Kanaal van Gent naar Terneuzen, de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de polders. Het grootste deel van de belasting van de Westerschelde wordt gevormd door de aanvoer van verontreinigende stoffen door de rivier de Schelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author