IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Eindrapportage beheer Binnenschelde
van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1991). Eindrapportage beheer Binnenschelde. RWS, directie Zeeland: Middelburg. 28 + bijlagen pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van den Hark, M.H.C., more
  • Iedema, C.W.

Abstract
    In deze nota wordt een evaluatie gegeven van de ontwikkelingen in de Binnenschelde over de periode 1988-1990. Bovendien zijn prognoses opg esteld over de verwachte ontwikkelingen en wordt advies uitgebracht o ver het gewenste toekomstige beheer. Deze notitie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Werkgroep Actief Biologisch Beheer Binnen schelde die resorteert onder de Beheercommissie Binnenschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors