IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Westerschelde oeververbinding
Cohen, H.; Veldhuis, K.H. (1988). Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Westerschelde oeververbinding. Commissie voor de milieu-effectrapportage: Utrecht. ISBN 9017887626. 28 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
    VLIZ: Non-open access 240490

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Cohen, H.
  • Veldhuis, K.H.

Abstract
    Het onderhavige advies is opgesteld door de Commissie voor de milieu- effectrapportage in het kader van de milieu-effectrapportage (m.e.r. ) ten behoeve van de besluitvorming over de aanleg van een vaste oeververbinding over de Westerschelde tussen Midden-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen met toeleidende wegen, bij opheffing van de beide veerverbindingen Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder in hun huidige vorm. Het advies beoogt de milieu-aspecten van de voorgenomen aanleg van de oeververbinding met toeleidende wegen af te bakenen en de gewenste inhoud van het milieu-effectrapport (MER) aan te geven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors