IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Erosie/sedimentatie-raaien in de Westerschelde (1989 t/m 1990)
Krijger, G.M. (1992). Erosie/sedimentatie-raaien in de Westerschelde (1989 t/m 1990). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 65 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Krijger, G.M.

Abstract
    In de Westerschelde, vooral in het gebied ten oosten van Terneuzen, is de natuurlijke dynamiek van het systeem verstoord; dat wil zeggen dat de fysische processen niet meer met een natuurlijke snelheid verlopen. Op een aantal platen zijn enkele gebieden in de Westerschelde uitgezocht waar raaien loodrecht op de oever zijn uitgezet en gemarkeerd met blezen. Met behulp van plotmetingen en waterpassingen wordt vervolgens onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van macrodynamiek (beweeglijkheid van het geulensysteem), mesodynamiek (veranderlijkheid van de plaatgebieden) en de microdynamiek (stabiliteit van de bodem). Per meetpunt/locatie werden 15 meethoogtes opgemeten om de hoogte-ontwikkeling van de platen in de tijd te kunnen volgen. Met behulp van het programma Digibeeld is de macrodynamiek bekeken en vervolgens vergeleken met de ontwikkelingen uit de erosie/sedimentatie-plots. Zo is bekeken of de desbetreffende raai de hele plaat vertegenwoordigd of dat de erosie of sedimentatie plaatsafhankeli

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author