IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Herziening maximum vaarsnelheden voor de Schelde-Rijnverbinding
Kik, P.; Stolk, J. (1992). Herziening maximum vaarsnelheden voor de Schelde-Rijnverbinding. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Rotterdam. 6 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Kik, P.
  • Stolk, J.

Abstract
    De Schelde-Rijnverbinding tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de Zuid-Vlije kent reglementair vastgestelde maximum vaarsnelheden, welke kritisch moeten worden bekeken en eventueel herzien. In het kader van een onderzoek hiernaar zijn, tijdens een kort durende meetcampagne op een daartoe geschikte lokatie in het Schelde-Rijnkanaal, de vaarsnelheden en de waterbeweging gemeten. In deze nota wordt verslag gedaan van het onderzoek en een voorstel gedaan voor nieuwe maximum vaarsnelheden. Na de beschrijving van de uitgangspunten in hoofdstuk 2 wordt in h.3 globaal aangegeven hoe de tot nu toe geldende maximum vaarsnelheden tot stand zijn gekomen. In h.4 worden vervolgens de uitgevoerde metingen beschreven. De huidige vaarsnelheden en de daarbij horende omvang van de waterbeweging worden in h.5 gepresenteerd. In h.6 wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn bij het herzien van de tot nu toe geldende maximum vaarsnelheden. De conclusies en de aanbevolen herziene maximum vaarsnelheden worden in h.7 gegeven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors