IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Stabiliteit van doorstroomprofielen in het Waddengebied
Gerritsen, F.; de Jong, H. (1985). Stabiliteit van doorstroomprofielen in het Waddengebied. Notitie WWKZ, 84.V016. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 53 + bijlagen pp.
Part of: Notitie WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Authors 

Keywords
    Channels; Stability; ANE, Wadden Sea [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Gerritsen, F.
  • de Jong, H.

Abstract
    Studie is verricht naar de zeegaten van de Waddenzee en de binnendelta van het Zeegat van het Vlie, teneinde gegevens te vergelijken met eerder vastgestelde parameters voor de Westerschelde (In nota WWKZ-84.V029 van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors