IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Invloed van verdieping en verbetering van de waterkwaliteit op het Schelde ecosysteem: modelberekeningen met MOSES
Boogerd, J.L.M. (1994). Invloed van verdieping en verbetering van de waterkwaliteit op het Schelde ecosysteem: modelberekeningen met MOSES. CEMO/NIOO: Yerseke. 22 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
  Models
  Water quality
  Europe, Schelde R. [Marine Regions]
  Marine; Brackish water

Author  Top 
 • Boogerd, J.L.M.

Abstract
  Met behulp van het model MOSES zijn de effecten van het verdiepingsprogramma 48'/43' en het verbeteren van de waterkwaliteit in Vlaanderen op het ecosysteem in de Schelde en Westerschelde onderzocht. Conclusie is dat de verdieping nauwelijks effect heeft op het ecosysteem. Alleen als de hoeveelheid zwevend sediment met dertig procent toeneemt, zal de primaire produktie in de Westerschelde in de zomer sterk afnemen. Deze veranderingen hebben weinig invloed op de andere organismen. Het bereiken van de basiskwaliteit voor oppervlaktewater verandert niets aan de eutrofiering. De afname van ammonium werd gecompenseerd door toename van nitraat. Alle diergroepen, met uitzondering van suspensie-eters, profiteerden van een toename van het zuurstofgehalte in de Beneden Zeeschelde. De hoeveelheid organisch materiaal nam af, maar er was nog altijd enkele malen meer organische koolstof dan fytoplankton. Daardoor bleef de detritus-bacterieketen de belangrijkste voedselbron voor het zooplankton, hyperbenthos en de bodemdier

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author