IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Inrichtingsplan Herdijkte Zwarte Polder en Tienhonderdpolder: afstudeerrapport ten behoeve van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Houweling, S. (2002). Inrichtingsplan Herdijkte Zwarte Polder en Tienhonderdpolder: afstudeerrapport ten behoeve van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)/Hogeschool Zeeland: Middelburg. X, 40 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Houweling, S.

Abstract
    In het kader van een tussentijdse evaluatie van het natuurcompensatieprogramma Westerschelde is besloten projecten te ontwikkelen om binnendijks meer Westerscheldenatuur te realiseren. In dit afstudeerrapport worden de inrichtingsmogelijkheden voor de natuurgebieden Verdronken Zwarte Polder en Tienhonderdpolder verkend. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot drie mogelijke alternatieven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author