IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Startnota mer-procedure rijksweg 61, gedeelte Terneuzen-Ter Hole
(1989). Startnota mer-procedure rijksweg 61, gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 40 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Het MER staat in het licht van het al dan niet aanleggen van een Westerschelde-oeververbinding (WOB) en de eventuele locatie daarvan. Samengevat berusten de doelstellingen van het MER op de wenselijkheid om op korte termijn te komen tot een verbetering van het rijksweggedeelte uit oogpunt van de verkeersonveiluge situatie langs het gedeelte Terneuzen-Ter Hole van rijksweg 61 (RW61). Het doel van de startnota is openbaarheid te geven aan het beleidsvoornemen om te komen tot nadere besluitvorming en realisering van het project. Tevens is de nota een hulpmiddel om de richtlijnen voor de inhoud van het Milieu-Effectrapport (MER) op te stellen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top