IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleidsplan Westerschelde: antwoordnota: samenvatting en groepering naar onderwerp van de ontvangen inspraakreacties op het Ontwerp-Beleidsplan en de voorgestelde beantwoording daarvan
(1991). Beleidsplan Westerschelde: antwoordnota: samenvatting en groepering naar onderwerp van de ontvangen inspraakreacties op het Ontwerp-Beleidsplan en de voorgestelde beantwoording daarvan. Stuurgroep Westerschelde: Middelburg. 74 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Policies; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Ten behoeve van het op te stellen Beleidsplan Westerschelde zijn, na de inspraakperiode, van 46 instanties of personen reacties ontvangen, waarin commentaar werd geleverd op één of meerdere onderwerpen uit het Ontwerp-Beleidsplan. In deze Antwoordnota zijn de binnengekomen reacties naar onderwerp samengevat en van een voorstel voor de beantwoording voorzien. De beantwoording van een reactie resulteert in een conclusie waaruit blijkt of, en zo ja op welke wijze, de betreffende reactie aanleiding geeft om een wijziging of een aanvulling voor het definitieve Beleidsplan voor te stellen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top