IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zeewering NW-hoek Maasvlakte: 2-D modelonderzoek
Wouters, J. (1997). Zeewering NW-hoek Maasvlakte: 2-D modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium: Delft. iii, 12 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Ter bestudering van de stabiliteit van de toplaag en het optimaliseren van de kruinhoogte bij een derde ontwerp van een harde zeewering ten behoeve van de Maasvlakte zijn experimentele modelproeven uitgevoerd in de " Scheldegoot " .

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author