IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Filterwerking stroomgebieden en estuaria: fase 1
Blauw, A.; Boderie, P.M.A. (2001). Filterwerking stroomgebieden en estuaria: fase 1. WL | Delft Hydraulics: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • Blauw, A.
  • Boderie, P.M.A., more

Abstract
    In rivieren, meren en estuaria treedt door biologische en chemische processen retentie op van onder meer nutriënten. Aangenomen wordt dat een substantieel deel van de nutriënten die in het stroomgebied van rivieren in het water terecht komen de Noordzee niet bereikt. Om meer inzicht te krijgen in het belang van filterwerking voor eutrofiëring van kustwateren is een modelstudie uitgevoerd waarin verschillende modellen en methoden om filterwerking te berekenen worden vergeleken en geëvalueerd. Het onderzoek is opgespitst in twee fasen van ieder één jaar .Voor deze eerste fase lag de nadruk op het vinden van een geschikte methode om de filterwerking van estuaria te bepalen, ook bij wijzigende omstandigheden. Tevens zijn voor de Westerschelde en de Nederlandse Waddenzee enkele testberekeningen uitgevoerd. Het onderhavige rapport beschrijft de activiteiten en resultaten van de eerste fase.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors