IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleidsplan Westerschelde: voortgangs- en evaluatierapportage periode 1991-1992
(1993). Beleidsplan Westerschelde: voortgangs- en evaluatierapportage periode 1991-1992. Bestuurlijk overleg Westerschelde: Middelburg. 44 pp.

Available in

Keywords
    Fishery policy; Water management; Water policy; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    De voortgangs- en evaluatierapportage van het beleidsplan Westerschelde bevat de volgende hoofdstukken : bestuurlijke samenwerking; beleidszaken en bestuurlijke zaken; beleidssectoren; vergunningen, opsporing en handhaving; zonering, inrichting en beheer; onderzoek ; internationale ontwikkelingen. De drie sleutelbegrippen voor het beleid voor de Westerschelde zijn scheepvaart, milieu en veiligheid. In de evaluatieperiode zijn o.a. provinciale nota's verschenen over de visserij en de plaatsing van windenergieturbines. N.a.v. plannen voor bouwprojecten op of direct aan de oevers, zijn er studies verricht naar de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Er wordt ook aandacht besteed aan het ecologisch herstel van het Schelde-estuarium, zandwinning en baggerwerken voor het onderhoud van de vaarwegen, sanering van de waterbodem en de inrichting van overstromingsgebieden ter vergroting van het kombergend vermogen van de rivier. Diverse nota's en projecten passeren de revu.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top