IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Startnotitie milieu-effectrapportage Westerschelde Container Terminal
(1999). Startnotitie milieu-effectrapportage Westerschelde Container Terminal. Zeeland Seaports: Vlissingen. 40 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Zeeland Seaports heeft het voornemen een containeroverslagterminal voor zee- en binnenvaart te realiseren in het Sloe-gebied (Vlissingen-Oost). Deze Westerschelde Container Terminal (WCT) is van belang voor de ontwikkeling van economie en werkgelegenheid in de regio, en kan een bijdrage leveren aan de ontkoppeling van groei van vervoer over de weg door vervoer via spoor en over het water. Deze startnotitie schetst aanleiding en doel van de voorgenomen activiteit, huidige situatie en autonome ontwikkeling van het gebied, voorgenomen activiteit en alternatieven, alsmede de te verwachten effecten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top