IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Perspectief op synergie: verkenningsrapport ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Rijn-Schelde Delta
D'hondt, F. (1997). Perspectief op synergie: verkenningsrapport ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Rijn-Schelde Delta. Stuurgroep Rijn-Schelde Delta: 's-Hertogenbosch. 50 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • D'hondt, F.

Abstract
    Legt de basis voor een Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief. Het gaat om een verkenning naar de inhoud, de rol, de status en de meerwaarde van een ROP.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author