IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verdieping Westerschelde
(2000). Verdieping Westerschelde. Sdu Uitgevers: 's-Gravenhage. ISBN 90-3991686-1. 71 pp.

Available in

Keywords
    Dredging; International policy; Shipping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Om de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te verbeteren hebben Nederland en het Vlaams Gewest een verdrag getekend om de vaarweg in de Westerschelde te verruimen. Het verdrag bepaalt dat het Vlaams Gewest zorg draagt voor de vereiste baggerwerken, en Nederland voor wrakkenruiming, oever¬verdediging en natuurherstelmaatregelen. Met de uitvoering van de werken, die op 1 juli 1997 van start zijn gegaan, is in totaal 400 à 600 miljoen gulden gemoeid. Het Vlaams Gewest draagt het grootste deel van deze kosten. Samen met het Belgische Rekenhof heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de voorbereiding en uitvoering van het verdrag.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top