IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom
van der Scheer, A.; van der Veen, E. (1985). Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP): Lelystad. 7 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van der Scheer, A.
  • van der Veen, E.

Abstract
    Er wordt verslag gedaan van de wijze waarop de prognose van de zetting is vastgesteld. De daarvoor noodzakelijke gegevens worden aangegeven en toegelicht. De benodigde zandophogingen bij drie hoogten na zettingen zijn als bijlagen opgenomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors