IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Uitbreiding ecotoxicologische risico analyse Schelde-estuarium
Kater, B.J. (1997). Uitbreiding ecotoxicologische risico analyse Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-97.842x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 6 + bijlagen + figuren pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Ecotoxicology; Evaluation; Heavy metals; Models; Pollution; Water quality; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Met behulp van ERASES, een model voor het uitvoeren van een ecotoxicologische risico analyse voor de Westerschelde is onderscheid gemaakt tussen de effecten op sterfte en de effecten op reproduktie. De spreiding van NO effect concentration (NOEC) is echter groot, en soms ligt de gemiddelde NOEC voor reproduktie hoger dan de NOEC voor de sterfte. Om de effecten zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen ligt het voor de hand om één parameter te kiezen, namelijk effect, in plaats van twee, namelijk sterfte en reproduktie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author