IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Milieujaarverslag 1993 Rijkswaterstaat Zeeland
Blanken, C. (1994). Milieujaarverslag 1993 Rijkswaterstaat Zeeland. [S.n.]: Middelburg.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Blanken, C.

Abstract
    Het doel van dit milieuverslag is het informeren van de medewerkers, burger en andere overheden over de milieu inzet van de directie Zeeland in 1993. Dit verslag behandelt het gebied milieuzorg bij het uitvoeren van eigen activiteiten en die van aannemers. Zeer positief binnen de dienst is het energiebeheer dat bij de dienstkring Kanaal van Terneuzen is opgestart. Het energiegebruik binnen de gebouwen wordt gemeten en dit vormt de basis om energiebesparende maatregelen te ontwikkelen. Een goede ontwikkeling is ook het toetsen van enkele grote bestekken op milieuaspecten bij de dienstkring Schelde-Rijn en bij de centrale afdeling AXB. Bij alle dienstkringen en buitendiensten worden daarnaast minder milieubelastende materialen en werkmethoden toegepast. Extern vindt er controle plaats op het gebied van afvalstoffen, hierbij worden de aannemers ook gecontroleerd op een goede manier van afvoer van afvalstoffen. Het informeren over relevante milieuontwikkelingen vindt dus zowel intern als extern plaats. Ondanks da

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author