IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ten anker liggende schepen in de Westerschelde: oorzaken van driften
Harris, F.R. (1995). Ten anker liggende schepen in de Westerschelde: oorzaken van driften. Frederic R. Harris: Den Haag. 43 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Harris, F.R.

Abstract
    Verslag van een onderzoek naar de factoren die ongewenst driften van schepen kunnen veroorzaken. Bevat een beschrijving van de ankergebieden (Everingen, Put van Terneuzen, e.a. en drifters in de Wielingen en Vlissingen Rede). Naast een beschrijving van de fysieke eigenschappen van de ankerplaatsen zelf, komen ook de omgevingsomstandigheden aan het bod, zoals stroming, wind en golven. Daarna wordt ingegaan op het gebruik van de ankerplaatsen door schepen, en de oorzaken van het krabben van ankers. Achtereenvolgens komen de krachten op het anker en het gedrag van het anker zelf aan bod. Verder wordt de praktijk van driftende schepen op de Westerschelde weergegeven. Dit is deels gebaseerd op ongevalsbestanden, maar voor een belangrijker deel op de ervaringen van loodsen en verkeersleiders.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author