IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Rapport Scaldit-project ruimtelijke ordening: overstromingsrisico en ruimtelijke ordening in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde
Scaldit (2005). Rapport Scaldit-project ruimtelijke ordening: overstromingsrisico en ruimtelijke ordening in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Provincie Zeeland, Dienst Ruimte, Milieu en Water: Middelburg. 79 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Flood control; Regional planning; Water management; Water policy; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Schelde R. [Marine Regions]; France, Escaut R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • Scaldit

Abstract
    Geeft een overzicht van de ruimtelijke planning, het waterbeheer en de linken tussen beide beleidsdomeinen in de verschillende oeverstaten en gewesten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author