IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Belastingmodellen Westerschelde/Waddenzee vergelijking Hydra-K en PC-Ring (inclusief resultaten aanvullende studie)
Vrouwenvelder, A.C.W.M.; Steenbergen, H.M.G.M.; Diermanse, F.L.M. (2003). Belastingmodellen Westerschelde/Waddenzee vergelijking Hydra-K en PC-Ring (inclusief resultaten aanvullende studie). TNO-rapport, CI-R0032. TNO: Delft. 58 + bijlagen pp.
Part of: TNO-rapport, more

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • Vrouwenvelder, A.C.W.M., more
  • Steenbergen, H.M.G.M.
  • Diermanse, F.L.M., more

Abstract
    Bij het ontwerpen van waterkeringen is een betrouwbaarheidsanalyse noodzakelijk om de overstromingsnsico's te kunnen inschatten en zo een optimaal veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. Dit houdt in dit geval in dat de betrouwbaarheid, uitgedrukt in een faalkans van waterkeringen, bepaald dient te worden. Voor het bepalen van de faalkans moet men inzicht hebben in de sterkte en de belasting. Dit rapport gaat in op belastingmodellen en in het bijzonder op de behandeling van het aspect tijdsafhankelijkheid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors