IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Speciebergingsplan Volkerak-/Zoommeer
(1990). Speciebergingsplan Volkerak-/Zoommeer. [S.n.]: Middelburg. 16 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Het opstellen van een speciebergingsplan vormt de uitwerking van het beleidsplan Krammer-Volkerak. Dit dient betrekking te hebben op berging van in het gebied gesedimenteerde specie, die vrijkomt bij onderhoud en verbetering van vaargeulen en havens. Onder het sedimentatie-gebied wordt verstaan : het Krammer-Volkerak, de Schelde-Rijnverbinding, het (kleine) Zoommeer en het Bathse Spuikanaal, die samen het waterhuishoudkundige systeem Volkerak-Zoommeer vormen. Het beleid is : storten van specie in het gehele watersysteem, in diepe zandputten of in een regionaal depot.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top