IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Schelde-Rijnverbinding : getijberekeningen voor Eendracht en Krabbenkreek in geval van een doorsteek door St.Philipsland
(1981). Schelde-Rijnverbinding : getijberekeningen voor Eendracht en Krabbenkreek in geval van een doorsteek door St.Philipsland. [S.n.]: Zierikzee. 11 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden inzake een nieuwe Schelde-Rijnverbinding waarbij de Eendracht wordt gekanaliseerd en een doorsteek door de hals van St. Philipsland wordt gerealiseerd, worden in deze nota de resultaten van Nederlandse en Belgische onderzoeken besproken. Aan Nederlandse zijde werden diverse getijberekeningen en benedenrivieren peilingen voor Eendracht en Krabbenkreek uitgevoerd. Tevens werden stroomsnelheidsmetingen en waterstandsmetingen verricht en werden proeven ondernomen in het hydraulisch model van de benedenrivieren en zeearmen. Aan Belgische zijde werd de studie uitgevoerd op basis van de Nederlandse gegevens. Alle berekeningen en metingen hebben in hoofdzaak betrekking op de situatie die zal ontstaan nadat, in het kader van de Deltawerken, de Grevelingen en het Hellegat afgesloten zullen zijn terwijl de Oosterschelde nog aan het getij onderhevig is.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top