IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Raakvlakken in de taakverdeling peilen en meten tussen dienstkring Westerschelde en meetdienst Zeeland : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)
(1993). Raakvlakken in de taakverdeling peilen en meten tussen dienstkring Westerschelde en meetdienst Zeeland : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 7 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In het kader van geschillen tussen de dienstkring Westerschelde (WS) en de meetdienst Zeeland (AXW) over de taak/taakverdeling met betrekking tot het peilen en meten zijn op verzoek van de hoofdafdeling NW gesprekken gevoerd. In deze nota wordt hiervan verslag gedaan. Aan de orde komen: eigen verantwoordelijkheden en taken van beide diensten, de huidige taakafbakening, effectuering van de taakafbakening, de raakvlakken en de geïnstalleerde apparatuur. Tevens wordt door de betrokken diensten getoond hoe de peilsystemen en de meetsystemen worden gebruikt. Besloten wordt met een opsomming van conclusies en aanbevelingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top