IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Digibeeld : beeldverwerking van lodings-gegevens
Meulblok, M. (1992). Digibeeld : beeldverwerking van lodings-gegevens. [S.n.]: Middelburg. 16 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Meulblok, M.

Abstract
    Presentatie van de mogelijkheden van het systeem Digibeeld of Geulwerkstation bij de interpretatie van diepte-informatie die verkregen is door middel van echolodingen. Ingegaan wordt op de volgende taken waarbij deze methodiek is toegepast; *interpolatie van raai-georiënteerde gegevens naar een raster; *detectie van de contouren van geulen en platen met behulp van beeldanalysetechnieken; *vervaardigen van kaartbladen met diepte-gegevens zoals geanalyseerd voor het Onderzoek Tijpoorten Westerschelde(OTW); *toelevering van (geagregeerde) basisgegevens voor schematisaties en modellen, zoals berekend voor de hydraulische modellen IMPLIC en ZWENDL. Besloten wordt met een toekomstvisie voor Digibeeld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author