IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring verdieping Westerschelde: globale inschatting van kosten
Postma, R. (1993). Monitoring verdieping Westerschelde: globale inschatting van kosten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 16 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Postma, R.

Abstract
    In de komende jaren zal naar alle waarschijnlijkheid de vaargeul in de Westerschelde verdiept worden volgens het programma 48'/43'/38'. Daarmee samenhangend zullen oeververdedigingen worden aangelegd en worden meer en andere stortlokaties voor baggerspecie in gebruik genomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author