IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring Verdieping Westerschelde: overzicht van hypotheses, metingen en rapporten
Van Kleef, O.; Houtekamer, N.L.; Vereeke, S.J. (1994). Monitoring Verdieping Westerschelde: overzicht van hypotheses, metingen en rapporten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 22 + kaarten pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Van Kleef, O., more
  • Houtekamer, N.L.
  • Vereeke, S.J.

Abstract
    In deze notitie wordt een onderverdeling gemaakt in de fysische, de biologische en de chemische kenmerken van het systeem van de Westerschelde en een deel van de Voordelta. Per groep kenmerken wordt eerst, in de vorm van hypotheses, een opsomming gegeven van de veranderingen die worden verwacht door de verdieping en door de veranderingen in baggerbeleid, stortbeleid en zandwinbeleid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors