IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Masterplan Schelde: integraal beheer in het stroomgebied van de Schelde
(1994). Masterplan Schelde: integraal beheer in het stroomgebied van de Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 23 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In dit plan wordt ingegaan op de betekenis van integraal beheer als belangrijk uitgangspunt bij het beheer van het Scheldestroomgebied. Vervolgens wordt dit gebied aan de hand van kengetallen en kaarten beschreven. Het beeld van de huidige toestand wordt geschetst vanuit de optiek van Rijkswaterstaat. Op basis van voornoemde gegevens wordt een synthese gegeven, een opsomming van akties en een beleid voor de komende 5 jaar.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top