IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De ecotoxicologische betekenis van gehaltes van microverontreinigingen in watervogels van de Westerschelde
Eys, Y.A. (1990). De ecotoxicologische betekenis van gehaltes van microverontreinigingen in watervogels van de Westerschelde. Notitie GWAO, 90.10086. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Den Haag. 45 + bijlage pp.
Part of: Nota GWAO. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in Author 

Keywords
    Aquatic birds; Ecotoxicology; Pollutants; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Eys, Y.A.

Abstract
    In deze notitie wordt getracht een oecotoxicologische beoordeling te formuleren van mogelijke effecten van microverontreinigingen op watervogels die voorkomen in de Westerschelde. Hiervoor was het nodig om toxiciteitsgegevens te vergelijken met in de Westerschelde gemeten concentraties. De metingen betreffen met name de volgende stoffen: PAK's, PCB's, Lindaan, Kwik, Koper, Zink, Chroom, Nikkel, Lood en Cadmium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author