IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Veerhaven Kruiningen: dimensionering havendijk
Vonk, B.F. (1991). Veerhaven Kruiningen: dimensionering havendijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft. 22 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Embankments; Geotechnology; ANE, Netherlands, Westerschelde, Kruiningen [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Vonk, B.F.

Abstract
    In dit rapport wordt voor de havendijken in de Veerhaven Kruiningen aan de hand van de hydraulische belastingen de benodigde geometrie van de dijk vastgesteld, waarna de veiligheid van de dijk in huidige en aangepaste situatie met betrekking tot opdrijven, piping en stabiliteit wordt beoordeeld. Met name door een grote stijghoogte van het grondwater in de zandondergrond wordt de veiligheid van de dijk nadelig beïnvloed. Aanvullende maatregelen zoals het vergraven van de kwelsloot en het verzwaren van de tussenberm worden noodzakelijk geacht. Voor de dijkbekleding wordt toepassing van basaltzuilen of basaltonzuilen op een granulair filter van gebroken haringmanblokken en een geotextiel geadviseerd. Bekleding met betonblokken is niet mogelijk.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author