IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Schelde-Rijn verbinding : aanpassing oeverbekleding t.a.v. golfoploop/ J.A. Hernandez Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Waterbouw, Afdeling Advies
(1989). Schelde-Rijn verbinding : aanpassing oeverbekleding t.a.v. golfoploop/ J.A. Hernandez Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Waterbouw, Afdeling Advies. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft. 8 (31) pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Langs de Schelde-Rijn verbinding zijn nabij de Bathse brug enige schadegevallen onderzocht in de overgangsconstructie van betonblokkenop de grasmat. De oorzaak van deze schade wordt genalyseerd en aanbevelingen worden gedaan voor herstel. Speciale aandacht is hierbij besteed aan het effect van de haalgolven van de scheepvaart op deze oever.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top