IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Compensatie van natuurverlies bij uitvoering van het verdiepingprogramma 48'/43' in de Westerschelde
Postma, R. (1993). Compensatie van natuurverlies bij uitvoering van het verdiepingprogramma 48'/43' in de Westerschelde. [S.n.]: Middelburg. 8 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Postma, R.

Abstract
    In deze memo wordt de haalbaarheid van een aantal typen maatregelen voor compensatie van natuurverlies - m.n. verlies aan schorren in de Westerschelde als gevolg van verdieping van de vaargeul- vergeleken. Er wordt naar de kosten gekeken en of maatregelen passen in het ecologisch streefbeeld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author