IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Relatie geleidendheid-chloriniteit voor de Westerschelde
Swart, J.P. (1982). Relatie geleidendheid-chloriniteit voor de Westerschelde. Notitie WWKZ, 82.V280. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 13 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Chlorinity; Electrical conductivity; Salinity; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Swart, J.P.

Abstract
    Het chloridegehalte in de Westerschelde wordt bij de Adviesdienst Vlissingen in situ bepaald met de geleidendheidsmeter (type Beckman RS 5-3). Deze geleidendheidsmeter is ontwikkeld voor het meten in zuiver zeewater en meet de saliniteit, welke moet worden omgerekend naar chloriniteit (UNESCO formule). Daar Westerscheldewater niet dezelfde samenstelling als zuiver zeewater heeft, zal deze meet- en omrekeningswijze (saliniteit naar chloriniteit) fouten bevatten. Daarnaast zijn er verschillende foutenbronnen, die aanleiding geven tot een onnauwkeurigheid in de gemeten saliniteit (instrument-afwijkingen, calibratie- en afleesfouten e.d.). Aan de hand van 166 controlemonsters is de relatie saliniteit (Beckman) - chloriniteit, die voor de Westerschelde geldt, bepaald. Hierbij is tevens de standaardafwijking, een maat voor de invloed van alle foutenbronnen, berekend. De gevonden relatie vormt de grondslag voor omrekening van de op de Westerschelde met de Beckman geleidendheidsmeter bepaalde saliniteiten naar chlori

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author