IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geforceerde afschuiving bij doorgraving oude dijk Auvergnepolder
Smink, H.L.H.; Roelofsen, N.W. (1971). Geforceerde afschuiving bij doorgraving oude dijk Auvergnepolder. [S.n.]: Delft. 34 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Embankments; Stability; France, Auvergne [Marine Regions]; Marine; Brackish water
Author keywords
    Schelde-Rijnverbinding

Authors  Top 
  • Smink, H.L.H.
  • Roelofsen, N.W.

Abstract
    In het kader van de werkzaamheden voor de bouw van het Rijn-Schelde kanaal dient een aantal nieuwe hoogwaterkeringen te worden gebouwd bij de Eendracht. Er is gebleken dat de ondergrond vaak zeer slap is.Daarom wilde men een zo goed mogelijk inzicht krijgen in de bruikbaarheid van de bestaande methoden voor de stabiliteitsberekening. RWS, DD heeft opdracht gegeven deze methoden te toetsen aan de hand van geforceerde afschuiving in de door te graven oude dijkgedeeltes. Dit verslag beschrijft een voorstel volgens welk een afschuiving zo goed mogelijk tot stand kan worden gebracht. Tevens wordt een kritische beschouwing gegeven van o.a. de berekeningsmethoden en de schuifweerstandsbepaling. Het onderzoek is gerelateerd aan de Auvergnepolder.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors