IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het effect van lozingen van het Zoommeer op de chloridegehalten op de Westerschelde (voorlopige lozingsscenario's)
Lefèvre, F.O.B. (1984). Het effect van lozingen van het Zoommeer op de chloridegehalten op de Westerschelde (voorlopige lozingsscenario's). Notitie WWKZ, 84.V009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 17 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Chlorides; Models; Sewage disposal; Water quality; ANE, Netherlands, Volkerak-Zoommeer L. [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Lefèvre, F.O.B.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author