IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Effectbeoordeling Wrakopruiming Westerschelde: effectbeoordeling in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
Hoeksema, R.; Withagen, L. (2002). Effectbeoordeling Wrakopruiming Westerschelde: effectbeoordeling in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.017. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 24 + bijlagen pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    Environmental effects; Wrecks; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Hoeksema, R.
  • Withagen, L., more

Abstract
    Beschrijft de mogelijke effecten op het ecosysteem van het ruimen van 43 objecten in de Westerschelde. Onderzocht is wat de effecten kunnen zijn indien er tijdens of door de bergingswerkzaamheden stoffen vrijkomen uit de scheepswrakken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors