IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Schelde ECDIS: rapportage
de Mol, F.M.; den Os, R.J. (2002). Schelde ECDIS: rapportage. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 76 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Hydrography; Navigation; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Mol, F.M.
  • den Os, R.J.

Abstract
    In de loop der tijd is een groeiende behoefte ontstaan aan een eenduidige en voor het hele Scheldegebied geschikte navigatiekaart met daarin geïntegreerd een gedetailleerd dieptebeeld. Gelet op de ontwikkelingen op elektronisch gebied zijn onlangs door een aantal beroepsgebruikers (loodsen en verkeersleiders) een tweetal gedetailleerde intelligente elektronische kaarten (zg. vector ECS) m.b.v. een elektronisch systeem ECDIS op een aantal functies getest in het Westerscheldegebied. De uitkomsten hiervan worden in deze rapportage gepresenteerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors