IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde: een evaluatie van de mate van robuustheid op basis van het narekenen van de stormen van 28 mei 2000, 28 dec. 2001 en 27 okt. 2002
Jacobse, S. (2003). Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde: een evaluatie van de mate van robuustheid op basis van het narekenen van de stormen van 28 mei 2000, 28 dec. 2001 en 27 okt. 2002. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): 's-Gravenhage. 48 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Embankments; Physics; Wave height; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Jacobse, S.

Abstract
    In 1997 en 1998 heeft het RIKZ golfcondities berekend voor het ontwerpen van nieuwe bekledingen voor dijken aan de Westerschelde. Deze waarden zijn bepaald met het toenmalig relatief nieuwe wiskundige model voor golven op ondiep water: SWAN (Simulating WAves Nearshore). In de beginfase van het verbeteringstraject zijn in de Westerschelde in opdracht van projectbureau Zeeweringen enkele meetlocaties voor golven ingericht. Het doel hiervan was o.a. om met behulp van de meetgegevens de kwaliteit van de ontwerpwaarden te kunnen beoordelen. De kwaliteit van de afgegeven golfbelastingen is in deze studie geëvalueerd door middel van een vergelijking van meetgegevens tijdens een drietal opgetreden stormen, met berekeningen met SWAN.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author