IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

IJking eendimensionaal waterkwaliteitsmodel van de Westerschelde
Louisse, C.J. (1980). IJking eendimensionaal waterkwaliteitsmodel van de Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: 's-Gravenhage. 26 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Calibration; Models; Water quality; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Louisse, C.J.

Abstract
    Voor de toepassing van het ééndimensionale diffusiemodel in de waterkwaliteitsproblematiek van de Westerschelde, dient dit model voor het betreffende estuarium geijkt te worden. Dit wordt gedaan m. b.v. simulering van de zoutkoncentratieverdeling. De berekende waarden van de zoutkoncentratie worden getoetst aan de gemeten waarden via keuze van een set uitwisselingskoëfficiënten. Het model omvat het estuarium van Schelle tot aan Vlissingen en splitst zich daarvandaan in een tak Wielingen en in een tak Oostgat. Beide takken zijn zover zeewaarts doorgetrokken, dat in het laatste modelvak de zoutkoncentratie als konstant kon worden aangenomen. De wijze waarop de ijking plaatsvindt, de benodigde gegevens en de resultaten worden in dit rapport beschreven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author