IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen in zwevend slib afkomstig uit de Westerschelde
Wegman, R.C.C.; Liem, A.K.D.; de Jong, A.P.J.M. (1989). Polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen in zwevend slib afkomstig uit de Westerschelde. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 12 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Wegman, R.C.C.
  • Liem, A.K.D.
  • de Jong, A.P.J.M.

Abstract
    In dit rapport worden de analyseresultaten vermeld van een onderzoek naar de aanwezigheid van polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen in zwevend slib afkomstig van de Westerschelde. Het onderzoek werd uitgevoerd teneinde inzicht te verkrijgen in de mogelijke verontreiniging van de Westerschelde door de aanwezigheid, op een kade in de Antwerpse haven, van een partij materiaal, welke mogelijk met deze verbindingen verontreinigd was.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors