IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Regiovisie voor de 5e nota ruimtelijke ordening: ruimtelijke ontwikkeling Rotterdamse Regio 2010-2030
(2000). Regiovisie voor de 5e nota ruimtelijke ordening: ruimtelijke ontwikkeling Rotterdamse Regio 2010-2030. Stadsregio Rotterdam: Rotterdam. 56 pp.

Keywords
    Urbanization; ANE, Netherlands, Rotterdam Harbour [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    In deze beleidsvisie worden de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de Stadsregio Rotterdam op langere termijn bepaald door drie doelstellingen: - Behoud en versterking van de concurrentiepositie van de regio en de mainport. - Behoud en versterking van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat. - Het voorkomen van een tweedeling in de samenleving door het bevorderen van werkgelegenheid, leefbaarheid en veiligheid. Deze doelstellingen zijn nader uitgewerkt in ambities en speerpunten. Aan de orde komt de positie van de regio in de netwerken van Europa, de Rijn-Maas-Schelde-delta, de Deltametropool en de Zuidvleugel. Kwaliteit is hierbij een sleutelbegrip. Belangrijkste prioriteit ligt bij het ontwikkelen van bestaand stedelijke gebied. Daarnaast moet er buitenstedelijk nieuwe woon- en werkmilieus ontwikkeld worden. Absolute voorwaarde daarbij is het groenblauwe raamwerk en het infrastructuurnetwerk. Deze Regiovisie is voorlopig vastgesteld op 6 december 2000.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top