IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar de invloed van de effluentlozing van de RWZI West-Brabant op de Westerschelde
Eulen, J.R. (1978). Onderzoek naar de invloed van de effluentlozing van de RWZI West-Brabant op de Westerschelde. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling: Lelystad. 19 + figuren + tabellen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Sewage; Sewage disposal; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Eulen, J.R.

Abstract
    Voor de schatting van de invloed van de effluentlozing voor de RWZI West-Brabant, voornamelijk zuurstofdelicit, totaal-stikstof, en totaal-fosfaat, is gebruik gemaakt van het ééndimensionaal model van de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author