IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Westerschelde Container Terminal
(2000). Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Westerschelde Container Terminal. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. 21 pp.

Available in

Keywords
    Containers; Environmental effects; Shipping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Advies over de informatie die het milieu-effectrapport moet bevatten om het mogelijk te maken het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming inzake de realisatie van een containeroverslagterminal voor zee- en binnenvaart in het Sloe-gebied (Vlissingen-Oost).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top