IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zand in de hand: beleidsplan zandwinning Westerschelde 2001-2011
(2000). Zand in de hand: beleidsplan zandwinning Westerschelde 2001-2011. Notities NWL, 00.50. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 42 pp.
Part of: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in

Keywords
    Dredging; Sand; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Sinds het begin van de jaren zestig vindt zandwinning plaats in de Westerschelde. Het gewonnen zand wordt gebruikt als ophoogzand en in beperkte mate als bijmengsel voor industriezand. Dat betekent dat er bij zandwinning financiële belangen spelen. Daarnaast spelen ook belangen op het gebied van visserij, waterkering, vaarwegen en grondstoffenvoorziening. Wat een belangrijke rol speelt bij zandwinning zijn de morfologische en ecologische uitgangspunten. Het beleidsplan 'Zand in de Hand' biedt een kader waarin alle betrokken belangen zorgvuldig tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Het vastgelegde beleid in het plan komt neer op een continuering van de huidige jaarlijkse hoeveelheden van 2 miljoen kubieke meter voor de handel, 0,3 miljoen voor de Vlaamse overheid en 0,3 miljoen kubieke meter voor de Nederlandse overheid. In het beleidsplan is aangegeven dat na 5 jaar het zandwinbeleid tussentijds zal worden geëvalueerd. Op basis hiervan kan het beleid dan ook tussentijds worden gewijzigd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top