IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerscheldetunnel: op weg naar nieuwe economische dynamiek in een Nederlands-Vlaamse grensregio?
Boekema, F.W.M.; Kuijpers, E. (2001). Westerscheldetunnel: op weg naar nieuwe economische dynamiek in een Nederlands-Vlaamse grensregio?. Shaker Publishing: Maastricht. ISBN 90-423-0163-5. 103 pp.

Keywords
    Economic benefits; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Boekema, F.W.M.
  • Kuijpers, E., editor

Abstract
    Lezingen gehouden in het ochtendprogramma van de Najaarsbijeenkomst 2000 van de Regional Science Association Nederland (RSA) op 16 november 2000. Als centraal thema was gekozen voor de (sociaal-economische) betekenis van de Westerscheldetunnel. Het project is zeker ook interessant vanwege de mogelijke implicaties met betrekking tot de grensregionale effecten. Zo speelt in dit kader ondermeer de vraag in hoeverre de Westerscheldetunnel van betekenis kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de Euregio Scheldemond. De banden tussen België en Nederland hebben zeker voor RSA-Nederland een bijzondere dimensie. Het RSA-bestuur streeft er immers naar om meer Belgische ruimtelijke wetenschappers en onderzoekers te laten participeren in de activiteiten van de Regional Science Association. Mede vanwege dit laatste aspect leek het een goed idee de RSA-najaarslag van 2000 te richten op de effecten van de Westerscheldetunnel. Het ligt in de lijn der verwachting dat niet alleen Nederland maar ook Vlaanderen regionaal-economische voordelen kan behalen na het realiseren van de Westerscheldetunnel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors