IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vegetatiekundig-ecologisch onderzoek van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde met vegetatiekartering
Hoffmann, M. (1993). Vegetatiekundig-ecologisch onderzoek van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde met vegetatiekartering. [S.n.]: Gent. 188 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Hoffmann, M., more

Abstract
    Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de vegetatieontwikkeling van polders in België langs de Zeeschelde, wanneer deze weer onder invloed van de getijdewerking worden gesteld (zgn. potpolders). Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: analyse van de differentatie van de vegetatie in verschillende platengemeenschappen; vegetatiekartering van alle buitendijkse gebieden; analyse van de relatie tussen de overstromingsfrequentie, het landgebruik en de vegetatiedifferentiatie; inventarisatie van de flora van de buitendijkse gebieden; verkenning van natuurbeheersopties en mogelijkheden voor natuur ontwikkeling voor nieuwe overstromings g ebiede n.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author