IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Studie inrichting Oostelijk deel Westerschelde: Analyse van het fysische systeem; nota voor de werkgroep Oostwest
Allersma, E. (1992). Studie inrichting Oostelijk deel Westerschelde: Analyse van het fysische systeem; nota voor de werkgroep Oostwest. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 81 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Dredging; Geomorphology; Models; Sediment transport; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Allersma, E.

Abstract
    Is pilotstudie, bedoeld als onderbouwing van het " Ontwerp - beleidsplan Westerschelde " , voor het oostelijk gedeelte tussen Hansweert en de Belgische grens (projectnaam : Oostwest). Doel is het beschrijven van alternatieven voor herinrichting die vermindering van de baggerwerkzaamheden en verhoging van de ecologische waarde bevorderen. Er wordt aandacht besteed aan de duurzaamheid, d.w.z. de gevolgen op lange termijn op het systeem, zowel ten aanzien van de hydraulische en morfologische als de ecologische ontwikkelingen en aan de gevolgen voor waterkwaliteit en bodemkwaliteit.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author